mobile, mobile, phone, handheld
09-8782333
print, print, printer
09-8782550
envelop2, envelop, mail, email, contact, letter
info@er-ins.co.il
location, location, map, marker, pin
בית קשת 53, בת חפר
הפייסבוק שלנו
דף הבית >> תכנון פיננסי
 
cfp® (Certified Financial Planner) הינו התואר הגבוה והמכובד ביותר בעולם המוענק למתכנן פיננסי, המוענק ע"י ה- fpsb Financial Planning Standards Board) )  כדי לשמר תואר זה חייבים המחזיקים בו בהשתלמויות מקצועיות כל העת במטרה להיות מעודכנים בכל מגוון הפתרונות והשינויים הרגולטוריים החלים על הלקוחות.
מטרתו של ה- fpsb היא שמירה על הסטנדרטיים, הערכים והקוד האתי של המתכננים הפיננסים החברים בו.
 
מתכננן פיננסי מוכשר בתהליך ארוך ובסטנדרטים הגבוהים של fpsb אשר מטרת התהליך היא להקנות למתכנן את הידע הדרוש לטיפול בכל ההיבטים של נכסי לקוחותיו.
המתכננים מחויבים לקוד האתי של ה- fpsb ולחובות המקצועיות המחמירות ביותר בתחום.
 
תכנון פיננסי
הוא תהליך ארוך טווח אשר תחילתו בתכנית פיננסית המשקפת את צרכי הלקוח (בית אב בד"כ) ומגדירה את מטרות המשפחה, וסדרי העדיפויות של המשפחה.
במהלך הכנת התכנית נאסוף מידע אודות הנכסים של הלקוח שווים והרכבם, לאחר איסוף הנתונים נבנה את תיק התכנון אשר יפרט איזה כסף או תכנית תשרת איזה מטרה.
ביחד עם הלקוח נפקח בזמנים קבועים מראש ובתקופות של אי וודאות על ביצוע התכנית לאורך שנים. כמובן שבמהלכה מתבצעים שינויים בהתאם לשינויים אשר חלים על התא המשפחתי.
 
תכנון פרישה (בגיל פרישה)
מהלך הכנת תכנית הפרישה הוא הזמן לקבל החלטות ולבצע שינויים כדי למזער את חוסר הוודאות הכלכלית ו"ההפתעות" שלנו בתקופת הפרישה.
במהלך התהליך הזה נדרש המתכנן הפיננסי לרגישות גבוהה ולידע נרחב בתחום כדי למצוא פתרונות יצירתיים לצרכי הלקוח. התכנית תכלול תכנון מס לתקופת הפרישה, ניהול הסיכונים הצפוייםבפרישה, ניהול עזבון והעברה בין דורית וכו'. במידת הצורך נעזר באנשי מקצוע בתחומים שונים עורכי דין, רו"ח, ועוד.

מטרת התכנית:
  1. לשמר את רמת החיים לאחר הפרישה.
  2. לבדוק כיצד ניתן יהיה להתגונן מפני הוצאות גבוהות ובלתי צפויות
  3. לשמור על אחדות המשפחה במהלך חלוקת הירושה.
 
בבניית התכנית נבצע יחד עם הלקוח בדיקת צרכים ותאום ציפיות, נקבע את סדרי העדיפויות.
נאסוף פרטים אודות כל נכסי הלקוח נכסים פיננסים ונכסים אחרים גם כן, קצבאות ביטוח לאומי ועוד ניקח בחשבון את רצונותיו ואת מצבו הבריאותי של הלקוח.
נעלה את הכל על כתב ונוציא ביחד עם הלקוח את התכנית אל הפועל.
לסיכום התכנית נקבע מועדי בקרה ומעקב על התכנית, במידת הצורך נעדכן לפי השינויים שיידרשו.
 
 
צור קשר
envelop2, envelop, mail, email, contact, letter
כל הזכויות שמורות      |      אי.אר ביטוח ופיננסים  |  הצהרת נגישות