mobile, mobile, phone, handheld
09-8782333
print, print, printer
09-8782550
envelop2, envelop, mail, email, contact, letter
info@er-ins.co.il
location, location, map, marker, pin
בית קשת 53, בת חפר
הפייסבוק שלנו
דף הבית >> בריאות
 
מדי שנה מחליטה ועדה על הרכב סל התרופות בישראל, תרופות רבות נותרות מחוץ לסל הבריאות ואנו נותרים ללא מענה.
 
חצי מיליון דולר הוא מחירה ההתחלתי של השתלת כבד בפיטסבורג, ארה"ב, שלא נדע, אך לאיש מאיתנו אין תעודת ביטוח שלו זה לא יקרה.
 
המערכת הרפואית בארץ מסורבלת ומספקת רק פתרונות חלקיים. חולים קשים, במצוקתם, נתקלים לעיתים קרובות ב"קיר אטום" ונאלצים להמתין זמן ממושך בתור לניתוח ובמקרים רבים נאלצו חולים לפנות לעזרת הציבור ולגייס תרומות למען הצלת חייהם.
פוליסות הבריאות החדשות מאפשרות רכישת כיסויים שונים בהתאמה אישית.

ניתן לרכוש את הכיסויים הבאים, כולם או חלקם
 • פיצוי לכל הניתוחים (למעט ניתוחים קוסמטיים, וניתוחים בחירום) בארץ ובחו"ל.
מנתח מרשימת המנתחים (בחלק מהפוליסות ניתן לקבל פיצוי בגין שכר מנתח ששולם עד תקרה), שכר רופא מרדים, שכר אחות, עלות חדר ניתוח, דמי אשפוז ובדיקות שונות המבוצעות בבית החולים.
 • טיפולים מחליפי ניתוח (טיפול אותו ניתן לבצע במקום ניתוח).
 • השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל.
 • גמלא לאחר השתלה.
 • תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות הפיצוי המתקדם ביותר.
 • ייעוציים ובדיקות ע"י רופא מומחה.
 • בדיקות הריון.
 • בדיקות אבחנתיות ובדיקות הדמיה.
 • הפריה חוץ גופית IVF
 • ביטוחים מיוחדים עבור ילדינו
 • וכן שירותים נוספים 
סיעוד
מספר עובדות:  
התקדמות הרפואה מביאה לעלייה בתוחלת החיים.
ככל שתוחלת החיים עולה כך גדלים הסיכויים של כל אחד מאיתנו להגיע למצב סיעודי.
לפי נתוני משרד הבריאות והביטוח הלאומי כיום חיים בישראל כ- 150,000 חולים סיעודיים כ- 40,000 מתוכם חייבים באשפוז במוסדות סיעודיים.
ההוצאות אשר נגרמות למשפחה עקב עלויות הטיפול נעות בין 10,000₪ לטיפול בבית ועד ל17,000 ₪ ויותר על אשפוז סיעודי.
כיום המדינה וחוק ביטוח בריאות ממלכתי משלמים פיצוי אפסי למשפחה.
אצלנו ניתן לרכוש פוליסה המשמשת לכיסויי ההוצאות ולצבירת זכויות כספיות בגין מקרה סיעוד.
כל פוליסה ופוליסה נתפרת בהתאמה אישית ולפי צרכי הלקוחות.  
  
ביטוח תאונות
מהי תאונה?
 • פגיעה פתאומית ובלתי צפויה מגורם חיצוני, ולא מחלה. למשל נפילה. 
תכנית הביטוח מעניקה הגנה מקיפה ומשלמת פיצוי בגין:
 • שברים כתוצאה מתאונה.
 • כוויות כתוצאה מתאונה.
 • נכות מתאונה.
 • מוות מתאונה.
 • פיצוי יומי בגין אשפוז בבי"ח כתוצאה מתאונה (עד 26 שבועות אשפוז)
 • פיצוי כספי חד פעמי למבוטח שהפך סיעודי עקב תאונה 
קטסטרופות
ביטוח אשר נועד לתת הגנה מינימאלית למשפחה אך ורק כדי למנוע את קריסת התא המשפחתי בעת קטסטרופה רפואית ביטוח זה מעניק הגנה מפני השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופת אשר אינם מכוסות ע"י סל הבריאות הממלכתי, ושרותי ביקור רופא. 
 
מחלות קשות
תכנית ביטוח מקיפה הנותנת פיצוי חד פעמי עד 600,000 ₪ במקרה של גילוי מחלה קשה.
המחלות בפוליסה מחולקות לקבוצות. חלילה בעת גילוי מחלה קשה מאחת הקבוצות, ולאחר קבלת הפיצוי הפוליסה ממשיכה לתת כיסוי לקבוצות האחרות.
חשוב אפילו יותר, לבטח את הילדים בבטוח מסוג זה, מאחר ואין גורם אחר בישראל המסייע למשפחה בעת גילוי מחלה קשה אצל אחד הילדים.
 
 
 
צור קשר
envelop2, envelop, mail, email, contact, letter
כל הזכויות שמורות      |      אי.אר ביטוח ופיננסים  |  הצהרת נגישות