mobile, mobile, phone, handheld
09-8782333
print, print, printer
09-8782550
envelop2, envelop, mail, email, contact, letter
info@er-ins.co.il
location, location, map, marker, pin
בית קשת 53, בת חפר
הפייסבוק שלנו
דף הבית >> חיסכון
 
ב  E.R.  כל התשובות והאופציות בנושא החיסכון לטווח ארוך או בינוני, מותאמות אישית לך ולרצונותיך. אם באמצעות ניהול תיקי השקעות, בשיתוף עם בתי ההשקעות המובילים, או בהשקעה , שימור והגדלת הון באפיקים אלטרנטיביים בארץ ובחו"ל.
 
כחלק מתפיסת עולמנו אנו תופרים חליפה אישית המותאמת לך למידותיך וצרכיך.
 
חיסכון והגדלת הון מנוהלים כיום ע"י מס' גופים שונים מאוד זה מזה בתפיסת עולמם. שימוש במגוון העומד לרשותנו מאפשר התאמה אישית לך, הן באופי החיסכון והן בתשואות.
 
** ניתן להתרשם מחלק ממגוון האפשרויות בנספחים בהמשך.
 
קופת גמל מהי ?
קופת גמל היא אחד ממכשירי החיסכון הפנסיוני (ארוך טווח) וכפופה ל "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה 2005"
 
החל משנת 2008 כל קופות הגמל מיועדות לקצבה בגיל פרישה, ומחולקות לשתי קבוצות.
 • קופת גמל משלמת קצבה, כגון ביטוח מנהלים וקרנות פנסיה.
 • קופת גמל שאינה משלמת קצבה. כמו הקופות המסורתיות והישנות אשר מוכרות לנו מהבנקים השונים
  • "קופת גמל להשקעה" בשנת 2016 הוקמה קומת גמל זו אשר בא האוצר נותן הטבת מס משמעותית מאוד בנוסף להפקדות לפנסיה ו/או ביטוח מנהלים.
  • קופות גמל בניהול אישי, Individual Retirement Account IRA ) ), בעולם הגדול קיימות קופות אלו כבר מס' שנים רב בשנים האחרונות הן החלו לצוץ גם בישראל.
קופות אלו נועדו למי שרוצה לנהל את כספי החיסכון שלו בעצמו וליהנות מהטבות המס אשר קיימות בהפקדות להשתלמות ופנסיה. קופות גמל נזילות ניתן להעביר לקופות בניהול אישי גם כן.
 
בשלב זה לא ניתן לא ניתן להעביר לניהול אישי כספי גמל של שכירים.
ניתן להפקיד לקופת גמל הן במעמד שכיר והן במעמד עצמאי, לפי אחוזי ההפקדה אשר קבועים בחוק.
ובאפשרותך לבחור בין המוצרים השונים
 
נשמח לתאם לך פגישה במשרדנו על מנת לעזור לך בקבלת החלטות נכונה. 
 
 
קרן השתלמות מהי ?
קרן השתלמות הינה אפיק חסכון לטווח בינוני אשר נועד במקורו להעניק לעובד השכיר או העצמאי מקור כספי למימון השתלמויות מקצועיות. אם ייעודו של הכסף הנחסך הוא לצורך השתלמות מקצועית, סכום הכסף הנצבר ניתן למשיכה לאחר 3 שנות תשלום. אם ייעודו הוא לכל מטרה אחרת, ניתן למושכו לאחר 6 שנים. קרן השתלמות הינה אפיק מומלץ מאד לחסכון לטווח בינוני. תקנות משרד האוצר מאפשרות ללקוח לעבור מקרן השתלמות אחת לאחרת בכל עת ולהעביר את סכומי הכסף שנצברו לזכותו. תקופת הוותק לחישוב מועד פדיון (6 שנות וותק) אינה נפגעת עם המעבר, והמעבר אינו כרוך בתשלום כלשהו.
 
"קרנות ההשתלמות" הינן אפיק חיסכון משתלם מאוד מאחר והן פטורות ממס רווחי הון ונזילות לאחר שש שנות חיסכון.
 
הטבות מס
קרן ההשתלמות מוכרת לצורך הטבות מס. להלן פירוט הטבות מס ותקרת הכנסה מוכרת לכל אחד משלושת סוגי העוסקים במשק :
 • שכיר
  • תשלומי המעסיק : עד 7.5% מהשכר (עובד הוראה – 8.4%)
  • תשלומי העובד : שליש מהשכר ולא יותר מ - 2.5% (עובד הוראה – מחצית מהשכר ולא יותר מ – 4.2%)
  • תקרת הוצאה מוכרת מתעדכנת מדי שנה.
 • עצמאי
  • שיעור הפקדה מוכר לצרכי מס : 7% מההכנסה (שמתוכם 4.5% יוכרו במס).
  • תקרת הוצאה מוכרת מתעדכנת מדי שנה, תקרת ההכנסה לשנת 2017 היא 260,000 ₪ (היינו ההפקדה המקסימלית היא 18,200 ₪)  
 • בעל שליטה בחברה בע"מ
  • תשלומי החברה : עד 4.5% מהשכר.
  • תשלומי בעל השליטה : שליש מהשכר ולא יותר מ – 1.5% מהשכר.
  • תקרת ההוצאה המוכרת מתעדכנת מדי שנה.
 
 
צור קשר
envelop2, envelop, mail, email, contact, letter
כל הזכויות שמורות      |      אי.אר ביטוח ופיננסים  |  הצהרת נגישות