mobile, mobile, phone, handheld
09-8782333
print, print, printer
09-8782550
envelop2, envelop, mail, email, contact, letter
info@er-ins.co.il
location, location, map, marker, pin
בית קשת 53, בת חפר
הפייסבוק שלנו
דף הבית >> ביטוחים >> ביטוח דירה
 
בE.R.  נתאים לך את פוליסת הביטוח הטובה ביותר בשבילך. מגוון המוצרים הרחב מאפשר לך לרכוש פוליסה המותאמת בדיוק לצרכיך, באם זו בפוליסת ביטוח מקיף, הרחבה לתכשיטים, מחשב נייד או נשק ועד כדי ביטוח כל הסיכונים לכל הרכוש המבוטח בפוליסה. שלך יכול לחסוך את עלויות ביטוח המבנה במשכנתא, ועדיין לבטח את רכושך ברמה גבוה הרבה יותר.
 
ביטוח המבנה בפוליסת ביטוח הדירה
 
תנאי הביטוח המינימאליים לביטוח הדירה קבועים בחוק. ביולי 2015 עודכנה, לאחרונה, הפוליסה התקנית.
הפוליסה התקנית כוללת ביטוח לרכוש, מבנה הדירה ותכולתה, מפני רשימת נזקים הכוללת בין היתר נזקי רעידת אדמה ונזקים הנגרמים מנוזלים שפרצו מצנרת קבועה . ניתן לוותר על כיסוי לרעידת אדמה ו/או לנזקי נוזלים בהצהרה חתומה בלבד.
 
ביטוח מבנה
הביטוח מכסה נזקים למבנה הדירה, וכוללים בין היתר: נזקי שריפה, עשן, פריצה, נזקי טבע (כתוצאה מסערה כהגדרתה עפ"י חוק), מים שמקורם בצנרת, פגיעה בזדון, שיטפון או הצפה ממקור חיצוני ורעידת אדמה.
 
סכום ביטוח נוסף לפרק המבנה בבית משותף - סעיף זה מעניק כיסוי למי שדירתו (בבית משותף בלבד) נפגעה עד כדי מניעת אכלוסה : א. כתוצאה מרעידת אדמה בלבד, ב. עקב מקרה ביטוח המכוסה בפרק המבנה.   במקרה שלא ניתן עוד להתגורר בדירה (המבנה הוכרז שאינו ראוי למגורים ומיועד להריסה) ישולם למבוטח סכום ביטוח נוסף אשר בוטח בסעיף זה ונועד לאפשר למבוטח לרכוש דיור חלופי שווה ערך. למעשה סעיף זה מגלם בתוכו את שווי הקרקע במקום בו נמצאת הדירה (ההפרש בין מחיר הדירה לעלות הבניה).
 
ביטוח תכולה
הביטוח מכסה נזקים לתכולת הדירה, וכוללים בין היתר: נזקי שריפה, עשן, פריצה, נזקי טבע (כתוצאה מסערה כהגדרתה עפ"י חוק), מים שמקורם בצנרת, פגיעה בזדון, שיטפון או הצפה ממקור חיצוני ורעידת אדמה.  מומלץ לערוך סקר תכולה בדירה (על חשבון חברת הביטוח) המעריך את שווים של פריטי התכולה ומהווה בסיס הוגן לחישוב הפרמיה והפיצוי בעת תביעה חו"ח.
 
תכשיטים
מבוטחים במסגרת הפוליסה מפני פריצה וגניבתם מהדירה המבוטחת. ניתן להרחיב את הכיסוי לאובדן תכשיטים בכל מקום בארץ ובעולם.
תכשיטים יקרים, או מעוצבים, יש להמציא חשבוניות רכישה או להעריך ע"י גמולוג מומחה . כך גם לגבי חפצי אומנות ואוספים שעליהם יש להמציא הערכות מאנשי מקצוע בתחום.
 
נזקי צנרת
מכסה את המבוטח מפני נזקי מים הנגרמים עקב בלאי הצנרת בדירה. יש לבחור בנות השירות מבעוד מועד- חברה בהסכם עם חברת הביטוח (בעלות מופחתת) או שרברב פרטי.
 
חבות מעבידים
מעניק כיסוי לעובדי משק הבית מפני תאונת עבודה במהלך שעות העבודה.
 
צד ג'
מעניק הגנה למבוטח ובני ביתו מנזקים אשר ייגרמו לגופו או לרכושו של אדם אחר.
 
שבר תאונתי
ביטוח כנגד שבר תאונתי לשמשות, אמבטיות, אסלות, כיורים, ומשטחי שיש המהווים חלק מהדירה.
 
מבוטח שאינו מעוניין בכיסוי כנגד רעידת אדמה מחויב לחתום מראש על ויתור לכיסוי זה.
כך גם לגבי נזקי נוזלים, או כל כיסוי אחר מהנקובים בפוליסה התקנית.
 
כיסוי כל- הסיכונים
ניתן לרכוש כיסוי כל הסיכונים לתכולה ו/או למבנה. כיסוי כל הסיכונים בניגוד לכיסוי מקיף,  מכסה כל מקרה תאונתי למעט סיכונים שהוחרגו (נזק בזדון/ קרינה מיינת וכד') .
  
כיסוי לנזקי טרור
ניתן ומומלץ לרכוש כיסוי לנזקי טרור, ותכולה ו/או למבנה. חשוב לזכור שביטוח לנזקי טרור לתכולה מוגבל לתקרות הקבועות מראש במס רכוש.
 
צור קשר
envelop2, envelop, mail, email, contact, letter
כל הזכויות שמורות      |      אי.אר ביטוח ופיננסים  |  הצהרת נגישות